Biznes Horyzonty

Eseje wybitnych ekonomistów oraz opowieści naocznych świadków najciekawszych wydarzeń w świecie biznesu.

Nobel z ekonomii

Teksty laureatów Nagrody Banku Szwecji im. A. Nobla. Publikowane w Polsce po raz pierwszy.

Ludzie i świat

Książki z serii: Cywilizacja, Refleksje, Energia, Przywódcy, Bez Makijażu. Nowe technologie, rynek energetyczny, filozofia i biografie nieszablonowych postaci.

Energia

Najważniejsze pozycje o światowym rynku energii. Wszystko o przyszłości ropy naftowej, gazu oraz mocy płynących z wody, powietrza i słońca.

Zaproszenie do składania ofert

Fundusze Unijne

Ogloszenie o zaproszeniu

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów – Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 firma Kurhaus Publishing Kurhaus Media sp. z o.o. sp. k. zaprasza do składania ofert w zakresie usługi pn. „usługa B+R polegających na opracowaniu rozwiązań informatycznych dla stworzenia innowacyjnej platformy internetowej do samodzielnego pisania i wydawania książeczek dla dzieci.”.

Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi badawczo-rozwojowej oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, możliwym do pobrania poniżej.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert

Fundusze unijne

Protokół z postępowania

Wraz z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym, publikujemy protokół: