Polityka prywatności serwisu kurhauspublishing.com
Aktualizacja 24.05.2018 r.

Drogi Internauto,

Niniejsza informacja przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony, a także wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu kurhauspublishing.com.

Informacja o administratorze serwisu kurhauspublishing.com?

Administratorem serwisu kurhauspublishing.com jest Kurhaus Publishing Kurhaus Media sp. z o.o. sp. komandytowa (dalej: „Kurhaus”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 7/50, kod pocztowy 02-797, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000378497.

Kontakt

W związku z przyjętą przez Kurhaus polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość
– pocztą tradycyjną na adres: ul. Klimczaka 7/50, 02-797 Warszawa
– pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kurhauspublishing.com

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przez przetwarzanie danych osobowych rozumiemy pewne operacje wykonywane na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub manualny. Do przetwarzania zaliczamy m.in. takie operacje wykonywane na danych osobowych jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, organizowanie czy niszczenie.

Czym są pliki cookies

Cookies to dane informatyczne w postaci niewielkich plików tekstowych, które w trakcie odwiedzania strony internetowej przesyłane są przez nią do urządzenia użytkownika. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia internauty i poprawne wyświetlenie strony internetowej na urządzeniu internauty.

Najważniejsze zasady związane z ochroną prywatności

  1. Użytkownicy serwisu nie mają ani obowiązku, ani nawet możliwości podawania swoich danych osobowych celem korzystania z witryny. Użytkownicy nie dzielą się więc na zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Serwis nie służy także pozyskiwaniu i przetwarzaniu żadnego rodzaju specjalnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
  2. Poprzez serwis kurhauspublishing.com nie są zbierane, przetwarzane ani przechowywane dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
  3. Podczas korzystania z serwisu wobec użytkowników może być stosowana technologia cookies. Dla potrzeb zarządzania serwisem i optymalizowania nawigacji Kurhaus może używać plików cookies w sposób polegający na tworzeniu anonimowych zagregowanych statystyk, pozwalających zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych. Przy wykorzystywaniu plików cookies nie ma mowy o personalnej identyfikacji użytkownika.
  4. Użytkownik zostaje poinformowany o stosowaniu przez serwis kurhauspublishing.com podczas pierwszej wizyty w serwisie – wyświetlona zostaje stosowna informacja. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
  5. Użytkownik ma możliwość wycofania zgody na wykorzystywanie plików cookies i zablokowania opcji zapisu plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowych informacji na ten temat dostarczają producenci przeglądarek. Standardowo oprogramowanie umożliwiające przeglądanie witryn internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie cookies na urządzeniu użytkownika.
  6. Użytkownik serwisu może być w trakcie korzystania z niego skierowany do innych witryn internetowych (np. księgarni internetowych, księgarni e-booków). Kurhaus wyjaśnia, że nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności obowiązującą w tych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym na tych stronach zasadami, po przejściu do nich.

W razie zmian w polityce prywatności serwisu kurhauspublishing.com zostanie ona niezwłocznie zaktualizowana na naszej stronie internetowej.