Wielka konwergencja

Azja, Zachód i logika jednego świata


wielka-konwergencja
O KSIĄŻCE 1
GDZIE KUPIĆ? 2
SZCZEGÓŁY 3
SPIS TREŚCI 4

Świat jest miły i przyjemny, gdy żyje się – najczęściej na przyzwoitym lub jeszcze wyższym poziomie – gdzieś w Europie, albo w Ameryce, na północ od subtropików. Jednak w bogatych rejonach globu mieszka zaledwie 12 procent światowej ludności. Niewiele wiemy o tym, co myśli o nas, mieszkających w Europie i Ameryce Północnej, oraz o ładzie narzuconym reszcie świata przez zachodnią cywilizację, pozostałych 88 procent mieszkańców świata. Książka Kishore Mahbubaniego, profesora, dyplomaty i pisarza z Singapuru, mówi o zbliżaniu się do siebie ludzi, kultur, państw, zachowań, systemów społecznych i gospodarczych. Owo zbliżenie nazywa konwergencją. Mahbubani wierzy w lepszy świat i w to, że jego części stają się ze sobą coraz bardziej spójne. Na poparcie swojej tezy wysuwa kilkaset stron argumentów. Warto przeczytać „Wielką Konwergencję”, niezależnie od tego, czy koncepcja Mahbubaniego przekonuje nas, czy nie. Lepiej byłoby, gdyby miał rację. Jeśli jej nie ma – czeka nas wszystkich perspektywa życia w trudnym świecie pełnym skłóconych ludzi.

Świat jest miły i przyjemny, gdy żyje się – najczęściej na przyzwoitym lub jeszcze wyższym poziomie– gdzieś w Europie, albo w Ameryce, na północ od subtropików. Jednak w bogatych rejonach globumieszka zaledwie 12 procent światowej ludności. Niewiele wiemy o tym, co myśli o nas,mieszkających w Europie i Ameryce Północnej, oraz o ładzie narzuconym reszcie świata przezzachodnią cywilizację, pozostałych 88 procent mieszkańców świata. Książka KishoreMahbubaniego, profesora, dyplomaty i pisarza z Singapuru, mówi o zbliżaniu się do siebie ludzi,kultur, państw, zachowań, systemów społecznych i gospodarczych. Owo zbliżenie nazywakonwergencją. Mahbubani wierzy w lepszy świat i w to, że jego części stają się ze sobą coraz bardziejspójne. Na poparcie swojej tezy wysuwa kilkaset stron argumentów. Warto przeczytać „Wielką Konwergencję”, niezależnie od tego, czy koncepcja Mahbubaniego przekonuje nas, czy nie. Lepiejbyłoby, gdyby miał rację. Jeśli jej nie ma – czeka nas wszystkich perspektywa życia w trudnymświecie pełnym skłóconych ludzi.

Zachód ma dziś problem czarnowidztwa. Mahbubani twierdzi, że świat jest znacznie lepszy niż myślimy. To triumf globalizacji, zbudowany na ludzkiej zdolności racjonalnego myślenia. Wystarczy dostosować się do nowego układu sił. Ta znakomita książka, to wyzwanie dla Zachodu. Ale – czego Mahbubani nie uwzględnia – wcale nie mniejsze dla Azji.

dr Bartłomiej Nowak, Transatlantic Academy, Waszyngton DC

Cena okładkowa: 59,90

Autor:

Data wydania: 2013

Kategoria: Biznes Horyzonty

Seria wydawnicza: BIZNES HORYZONTY

ISBN (książka papierowa): 99788363993603

ISBN (ebook):

ISBN (audiobook):

Przedmowa do wydania polskiego

Wprowadzenie

Rozdział 1. Nowa cywilizacja globalna
Mniej wojen i śmierci na wojnie
Stałe zmniejszanie skrajnej nędzy i jego efekty
Lepiej wykształceni mieszkańcy świata
Więcej ludzi dołącza do klasy średniej
Więcej ludności z wykształceniem uniwersyteckim
Nowe normy
Nowoczesna nauka
Logika
Ekonomia wolnorynkowa
Umowa społeczna
Wielostronność
Globalna konwergencja

Rozdział 2. Teoria jednego świata
Filar ekologiczny
Filar ekonomiczny
Filar techniczny
Filar wspólnych aspiracji

Rozdział 3. Globalna irracjonalność
System Narodów Zjednoczonych
Problem budżetu ONZ
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
IAEA
Inwestowanie w ONZ
Studium irracjonalności: wydatki na broń jądrową
Dyktatorska władza P5

Rozdział 4. Siedem globalnych sprzeczności
Sprzeczność numer 1: Interesy globalne a interesy narodowe
Sprzeczność numer 2: Zachód kontra reszta świata
Sprzeczność numer 3: Największe światowe mocarstwo chwili obecnej kontra największe mocarstwo wschodzące
Sprzeczność numer 4: Ekspansywne Chiny kontra kurczący się świat
Sprzeczność numer 5: Islam kontra Zachód
Sprzeczność numer 6: Globalne środowisko kontra globalny konsument
Sprzeczność numer 7: Rządy kontra organizacje pozarządowe

Rozdział 5. Czy geopolityka może powstrzymać konwergencję?
Relacje amerykańsko-chińskie
Szansę geopolityczne
Chińskie czerwone linie
Kryzys związany z pozycją numer dwa
Chiny zanurzają się w globalizację
Stosunki chińsko-indyjskie
Islam i Zachód
Geopolityczny cud Azji Południowo-Wschodniej

Rozdział 6. Bariery konwergencji
Porażka OECD
Korupcja związana z pomocą dla Afganistanu
Prawdziwy charakter pomocy MFW
Egoistyczna pomoc żywnościowa
Dublowanie działań, pomoc dla państw skorumpowanych

Rozdział 7. Konwergencja globalnego zarządzania
Sprawa weta
Wypaczenia grupy pięciu
Piątka i kontrola sądowa
Propozycje reform
Zalety formuły 7-7-7

Zakończenie
Ponieważ wszystko, co rośnie, podlega konwergencji
Globalna wymiana poglądów
Koniec polityki anachronicznej
Rozwój etyki globalnej

Podziękowania

Spis nazwisk

Podziel się :
Polecamy również