Wielki problem drobniaków


wielki-problem-drobniakow
O KSIĄŻCE 1
GDZIE KUPIĆ? 2
SZCZEGÓŁY 3
SPIS TREŚCI 4

Pierwszy tytuł z serii NOBEL Z EKONOMII – „Wielki Problem Drobniaków” (tytuł oryginału „The Big Problem of Small Change”) Thomasa J. Sargenta i Francois R. Velde to kompletne, doskonale udokumentowane dzieło o kształtowaniu się systemu monetarnego. Ta książka to błyskotliwie podana historia doktryn, technologii i eksperymentów związanych z powstawaniem systemu pieniężnego, w postaci jaką znamy dziś, w przededniu jego transformacji w świat pieniądza elektronicznego.
„Wielki problem drobniaków” stanowi kompendium wiedzy na temat pieniądza. Jego historia została opowiedziana na niespełna 500 stronach tomu. Książka jest pełna opisów barwnych postaci, związanych z kształtowaniem się współczesnego oblicza pieniądza: Matthew Boultona, Andrzeja z Isernii, lorda Macaulaya, Johna Locke’a, Adama Smitha, Williama Lowndesa, Henri  Poullaina i innych. Zawiera także słowniczek z terminami pochodzącymi z rynku pieniężnego, takimi jak: pieniądz widmo, pieniądz oblężeniowy, pieniądz fiat, seniorat, żeton, wymienialność oraz indeks postaci.
„Postanowiliśmy opisać wyniki naszych dążeń do ustalenia genezy zespołu zasad stosowanych obecnie przez banki centralne do zarządzania podażą monet i banknotów w państwie. Ponieważ zasady te pozwoliły rozwiązać powszechne i uporczywe problemy towarzyszące zarządzaniu systemem pieniężnym, dzięki podjętym badaniom uzyskaliśmy wiele wiadomości o ogólniejszych historycznych problemach monetarnych i fiskalnych, a także  o kształtowaniu się ogólnych zasad, które w przekonaniu większości współcześnie żyjących specjalistów powinny być stosowane przy opracowywaniu polityki monetarnej” – piszą we wstępie Thomas J. Sargent i Francois R. Velde.
Historia rozpoczyna się w czasach Karola Wielkiego. Autorzy pokazują w jakich okolicznościach stworzone zostały pierwsze monety, dlaczego powstały monety o różnych nominałach, z czego były wybijane, od czego zależała ich wartość. Doszukując się źródeł zasad, według których dzisiaj zapadają decyzje o podaży monet i banknotów, a także o ich wartości, naukowcy wiele miejsca poświęcają toczonym na przestrzeni wieków debatom na ten temat. Przy okazji weryfikują utarte powszechnie opinie na temat ważnych dla historii zachodniego świata postaci. Na przykład twórcę empiryzmu, Johna Locke’a, autora licznych traktatów poświęconych wymianie pieniędzy, umieszczają w podrozdziale: „Locke – geniusz czy idiota”, obnażając jego skłonność do podejmowania decyzji na podstawie przekonań, a nie danych.
Autorzy odkrywają przed czytelnikami okoliczności ciekawych wydarzeń z gospodarczej historii Europy, takich jak kryzys inflacyjny w Anglii XVII wieku, inflacja w Hiszpanii na przełomie XVI i XVII wieku, powołanie Unii Łacińskiej w XIX wieku itd. Opisywane przez nich procesy kończą się na początku XX wieku.

Cena okładkowa: 39,90

Autor:

Data wydania: 2012

Kategoria: Nobel z ekonomii

Seria wydawnicza: NOBEL Z EKONOMII

ISBN (książka papierowa): 9788393291984

ISBN (ebook): 9788363993481

ISBN (audiobook):

Podziel się :
Polecamy również